Bedrijfsprofiel

MENS
De mens staat centraal. Bij een dienstverlenend bedrijf is de mens het productiemiddel. Dit in tegenstelling tot een niet dienstverlenend bedrijf. Het productiemiddel is hier vaak de machine. Een onderneming dient hoogste zorg te dragen voor zijn productiemiddelen. Bij onze nieuwe onderneming zijn we dus zeer zuinig op de mens als individu en de mens als onderdeel van een team.

BELONING
Om in je levensonderhoud te voorzien heb je behoefte aan beloning. Beloning die in verhouding staat tot wat je direct en indirect toevoegt aan de waarde van de onderneming. De primaire- en secundaire beloning vormen de totale beloning. Een totale beloning waar jij het mee eens bent. Een beloning die geen status symbool of vergelijkingsmateriaal voor jezelf of voor je collegae is. Een beloning die je geen speciale rechtspositie binnen de onderneming geeft. De beloning is dan ook iets wat altijd openbaar moet zijn binnen de onderneming en waarmee je verantwoord om moet gaan.

COLLEGAE
In een (specialistische) dienstverlenende ICT onderneming als Emerauld is er regelmatig behoefte aan collegae. Mensen zoals jij die je kunnen en willen helpen bij de vragen, wensen e.d. die je hebt. Mensen waarmee je (in teamverband) kunt samenwerken. Mensen die elkaar kunnen aanvullen op de diverse zaken die bij het goed functioneren van onze onderneming Emerauld aan de orde komen. Een collega wordt bij Emerauld niet gezien als concurrent maar als een versterking voor de onderneming. Een individu als onderdeel van een team.

SOCIAAL EN PRIVE ASPECT
Werk is een belangrijk onderdeel van je leven. Werk en privé lopen vaak naast elkaar. Gaat het met één van de twee aspecten iets minder, dan heeft dit vaak gevolgen voor het andere aspect. Een goede balans tussen werk en privé is dan ook geen wens maar een eis. Het sociale aspect m.b.t. werk en privé heeft bij Emerauld dan ook veel aandacht.

KLANT
Klanten zijn belangrijk voor iedere onderneming. Dus ook voor Emerauld. De klanten zorgen voor de continuiteit van de onderneming. Op de continuiteit van de onderneming ben je natuurlijk zuinig. Dus ga je zuinig om met je klanten. Continuiteit in kwaliteit m.b.t. de dienstverlening is belangrijk voor je klanten.

EDUCATIE
De ontwikkelingen in de ICT sector gaan zeer snel. De behoefte aan permanente bijscholing verdient daarom veel aandacht. Dit bepaald immers de inzetbaarheid van je dienstverlening aan de klanten. Eductatie is dan ook bij Emerauld een belangrijke succesfactor.

MIDDELEN
Goede middelen / methodieken zijn noodzakelijk om je werkzaamheden goed uit te voeren. Investering in goede middelen / methodieken zijn voor Emerauld vanzelf sprekend.

EXTERNE FAKTOREN
Een bedrijf als Emerauld heeft te maken met externe faktoren. Faktoren als situatie bij de klanten, aanbod op de arbeidsmarkt, vernieuwing in de technologie, etc… Het managen / monitoren van deze externe faktoren zal dan ook door Emerauld goed moeten gebeuren (zgn. process management).

Scroll